Vi tar inga pauser för att göra annat emellan. Vi gör klart innan vi drar vidare.